top of page
Xinlei FU
Chenglin LI
Fei HAN
Song YANG
Xiayi XU
Zhiwei ZHU
Ouyang Wenqi.jpg
Wenqi OUYANG (HKPFS)

Ph.D., Dept. of Mechanical & Automation Engineering, CUHK, 2018-2022

B.E., Dept. of Precision Instrument, Tsinghua University, 2014-2018

Recipient of the Hong Kong Ph.D. Fellowship Award (2018)

Room: ERB G10

Email: oywq_mail AT 163.com

 
Xigang Chen.jpg
Xigang CHEN

​Ph.D., Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-2022

M. S., Electromechanical Engineering, University of Macau, 2015-2018

B. S., Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2011-2015

Room: ERB 113

Email: xigangchen AT outlook.com

 
Bingxiao Ding.jpg
Bingxiao DING

​Ph.D., Electromechanical Engineering, University of Macau, 2015-2018

M. S., Electromechanical Engineering, Tianjin University of Technology, 2012-2015

B. S., Mechanical Engineering, Harbin Huade University, 2008-2012

Room: ERB 113

Email: bingxding AT hotmail.com

 
Julfekar Arab.jpg
Julfekar Arab

Ph.D., Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, 2020.

M.Tech., Manufacturing Engineering, Dr. Babasaheb Ambedkar Tech. University, 2015

B.S., Mechanical Engineering, Solapur University, 2012            

Room: ERB 113
Email: arabjulfekar AT gmail.com

Guofeng HU.jpg
Guofeng HU

​Ph.D., Mechanical and Automation Engineering, CUHK, 2015-2021
B.S., Mechanical and Automation Engineering, Jilin University, China, 2011-2015
 

Room: ERB 312
Email: huguofengecho AT outlook.com

 
钟秋园.jpg
Qiuyuan ZHONG

Ph.D., Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2013-2020
B. S., Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2009-2013

Room: ERB 313

Email: qyzhong AT hkcoche.org

 
 
Zhiwei ZHU.jpg
Zhiwei ZHU

​Ph.D., Ultrafast Optics, East China Normal University, 2015-2020
B.E., Opto-electronics Information Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2011-2015


Room: ERB 113
Email: 
zhiweizhuwb AT gmail.com

XU Xiayi.jpg
Xiayi XU

​Ph.D., Biomedical Engineering, Chinese University of Hong Kong, 2016-2020.      

B.S., Biotechnology, Central South University, 2012-2016.    


Room: ERB 201
Email: 
summerincuhk@gmail.com

YANG Song.jpg
Song YANG

Ph.D., Optical Engineering, Institute of semiconductors, Chinese Academy of Science, 2014-2019
B.E., Electronic Science and Technology, Jilin University, 2010-2014


Room: ERB 113
Email: yangsong92@nuaa.edu.cn

Fei HAN.jpg
Fei HAN

Ph.D., Chemistry and Biological Chemistry, Nanyang Technological University, 2016-2019

B.S., Chemistry and Biological Chemistry, Nanyang Technological University, 2012-2015


Room: ERB 412
Email: feihan AT cuhk.edu.hk

Chenglin-Li.jpg
Chenglin LI

​Ph.D., Mechanical and Automation Engineering, CUHK, 2013-2018

B.E., Mechanical Engineering, Tsinghua University, 2009-2013

 

Room: ERB 113

Email: clli AT mae.cuhk.edu.hk

Xinlei FU.jpg
Xinlei FU

​Ph.D., Mechanical and Automation Engineering, CUHK, 2012-2018
B.S., Mechanical Design and Manufacturing with Automation, University of Science and Technology of China, 2008-2012

 

Room: ERB 201
Email: fxlatpz AT gmail.com

Qiuyuan ZHONG
Guofeng HU
Julfekar Arab
Bingxiao DING
Xigang CHEN
Wenqi OUYANG
bottom of page