top of page
Yiyuan Zhang
Zhengxiu Hua
Chenglin LI
Fei HAN
Xiayi XU
Zhiwei ZHU
LIANG Shuyu_edited.jpg
Shuyu LIANG

Ph.D.,  Institute of Electronic Science and Engineering, Jilin University, 2018-2023
B.S., Institute of  Electronic Science and Engineering, Jilin University, 2014-2018


Room: ERB 105
Email: 1144956606@qq.com

 
Zhang Yiyuan_edited.jpg
Yiyuan ZHANG

CV

Ph.D., School of Engineering Science, University of Science and Technology of China, 2017-2022
B.S., School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, 2011-2015


Room: ERB 105
Email: zyy831@mail.ustc.edu.cn

 
Xiuhua Zheng.jpeg
Xiuhua ZHENG

Ph.D., School of Biomedical Sciences, The Chinese University of Hong Kong, 2019-2023
B.S., School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-sen University, 2015-2019

Room: TBD

Email: zhengxh39@mail2.sysu.edu.cn

 
Yuhao LEI.png
Yuhao LEI

PhD., Optoelectronics Research Centre, University of Southampton, UK, 2018-2023

M.S., College of Electronic Information and Optical Engineering, Nankai University, China, 2015-2018

B. S., School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, China, 2011-2015

Room: ERB 105

Email: yuhaolei@cuhk.edu.hk

 
Su Dongmeng.jpeg
Dongmeng SU

CV

Ph.D., School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, 2012-2020
B.S., School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, 2007-2011

Room: ERB 412

Email: dsu002@e.ntu.edu.sg

 
Bingxu CHEN
Bingxu CHEN

CV

Ph.D. student, Dept. of Mechanical & Automation Engineering, CUHK, 2019-2023

B.E., Dept. of Precision Instrument, Tsinghua University, 2015-2019

Room: ERB 313

Email: chenbx19 AT gmail.com

 
Ouyang Wenqi.jpg
Wenqi OUYANG

Ph.D., Dept. of Mechanical & Automation Engineering, CUHK, 2018-2022

B.E., Dept. of Precision Instrument, Tsinghua University, 2014-2018

Recipient of the Hong Kong Ph.D. Fellowship Award (2018)

Room: ERB G10

Email: oywq_mail AT 163.com

 
 
Xigang Chen.jpg
Xigang CHEN

​Ph.D., Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, 2018-2022

M. S., Electromechanical Engineering, University of Macau, 2015-2018

B. S., Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2011-2015

Room: ERB 113

Email: xigangchen AT outlook.com

 
Bingxiao Ding.jpg
Bingxiao DING

​Ph.D., Electromechanical Engineering, University of Macau, 2015-2018

M. S., Electromechanical Engineering, Tianjin University of Technology, 2012-2015

B. S., Mechanical Engineering, Harbin Huade University, 2008-2012

Room: ERB 113

Email: bingxding AT hotmail.com

 
 
Julfekar Arab.jpg
Julfekar Arab

Ph.D., Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, 2020.

M.Tech., Manufacturing Engineering, Dr. Babasaheb Ambedkar Tech. University, 2015

B.S., Mechanical Engineering, Solapur University, 2012            

Room: ERB 113
Email: arabjulfekar AT gmail.com

钟秋园.jpg
Qiuyuan ZHONG

Ph.D., Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2013-2020
B. S., Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2009-2013

Room: ERB 313

Email: qyzhong AT hkcoche.org

 
 
Zhiwei ZHU.jpg
Zhiwei ZHU

​Ph.D., Ultrafast Optics, East China Normal University, 2015-2020
B.E., Opto-electronics Information Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2011-2015


Room: ERB 113
Email: 
zhiweizhuwb AT gmail.com

XU Xiayi.jpg
Xiayi XU

​Ph.D., Biomedical Engineering, Chinese University of Hong Kong, 2016-2020.      

B.S., Biotechnology, Central South University, 2012-2016.    


Room: ERB 201
Email: 
summerincuhk@gmail.com

Fei HAN.jpg
Fei HAN

Ph.D., Chemistry and Biological Chemistry, Nanyang Technological University, 2016-2019

B.S., Chemistry and Biological Chemistry, Nanyang Technological University, 2012-2015


Room: ERB 412
Email: feihan AT cuhk.edu.hk

Chenglin-Li.jpg
Chenglin LI

​Ph.D., Mechanical and Automation Engineering, CUHK, 2013-2018

B.E., Mechanical Engineering, Tsinghua University, 2009-2013

 

Room: ERB 113

Email: clli AT mae.cuhk.edu.hk

Xinlei FU.jpg
Xinlei FU

​Ph.D., Mechanical and Automation Engineering, CUHK, 2012-2018
B.S., Mechanical Design and Manufacturing with Automation, University of Science and Technology of China, 2008-2012

 

Room: ERB 201
Email: fxlatpz AT gmail.com

Qiuyuan ZHONG
Dongmeng Su
Julfekar Arab
Bingxiao DING
Xigang CHEN
Wenqi OUYANG
Xinlei FU
Bingxu CHEN
Lei Yuhao
Liang Shuyu
bottom of page